Ceník výkonů

Služby a výkony nehrazené zdravotní pojišťovnou

Posudek ke vstupu do školky  200 Kč
Posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělání (uč. obor, SŠ, VŠ, nástavba)  300 Kč
- druhá přihláška  100 Kč
Posudek rekreační sport 200 Kč
Posudek ostatní organizované sporty  300 Kč
Posudek o zdravotní způsobilosti (lyžařský kurz, letní tábor, ap.)  200 Kč
Řidičský průkaz  400 Kč
Zdravotní (potravinářský) průkaz  150 Kč
Svářečský kurz  200 Kč
Celková prohlídka mimo preventivní 500 Kč
Očkování na žádost  200 Kč
Duplikát zdravotního průkazu  100 Kč
Duplikát očkovacího průkazu  100 Kč
Oznámení úrazu - pro pojišťovnu  200 Kč
Cena kopie dokumentace - 1 stránka 5 Kč
a za ½ hodiny času lékaře 250 Kč
Podrobný výpis z dokumentace  300 Kč
Prohlídka před výjezdem do zahraničí   500 Kč

Posudek k práci, brigádě, práci v rámci školy                                                                                                                                                                                      300 Kč

Ceny jsou platné od 1. ledna 2022


Posudky

Upozornění pro rodiče, kteří budou pro své děti požadovat posudky o zdravotní způsobilosti, provozování sportu, ke studiu a vstupu do kolektivu (školky).  Vzhledem k časové náročnosti tohoto úkonu jej nelze poskytnout na počkání, zákon stanoví desetidenní lhůtu. 

Posudek může vydat pouze registrující lékař, a proto je nutné, zvláště v době dovolených, žádat s dostatečným časovým předstihem.

Objednejte se

OBJEDNEJTE SE K VYŠETŘENÍ: +420 383 333 963

pište: ordinace@deopodskali.cz